Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Podmladak i omladina

Oblast rada Podmladak i omladina Crvenog krsta Srbije zasniva se na motivaciji dece i mladih da se uključe u rad Crvenog krsta, i da volonterskim radom daju doprinos u realizaciji programa, projekata i poduhvata koje sprovodi Crveni krst.

(Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 6,7,9, 13, 14, 15. i 16. Zakona.)

Mladi volonteri Crvenog krsta realizuju brojne aktivnosti u okviru svih deset oblasti rada Crvenog krsta u Srbiji.

Oblast rada Podmladak i omladina Crvenog krsta Srbije ima za cilj da ugrađivanjem principa humanosti i modela ponašanja koji iz njega proizilaze u sistem vrednosti kod dece i mladih u procesu odrastanja obezbedi dovoljne volonterske resurse Crvenog krsta Srbije za adekvatan odgovor na potrebe građana koji su ugroženi socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim činiocima.

Mladi su korisnici usluga Crvenog krsta, polaznici obuka, a edukovani mladi volonteri su nosioci svih programskih aktivnosti Crvenog krsta.

Ukoliko želite da volontirate možete kontaktirati najbližu organizaciju Crvenog krsta (sledi pregled svih OCK u gradovima i opštinama – link

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QyEUMnnq3BxtGmN3Lju5MB1aEMk&ll=44.85940675667559%2C19.96060793404922&z=8 )