Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Škole podmlatka Crvenog krsta

Škole podmlatka Crvenog krsta predstavljaju jedan od načina animiranja dece da aktivno učestvuju u humanitarnom radu širenjem znanja o vrednostima koje zastupa Crveni krst i promocijom solidarnosti.

летња школа

Koncept letnje škole podmlatka obuhvata edukativni program za decu koji uključuje relevantne teme iz različitih oblasti rada Crvenog krsta: Širenje znanja o vrednostima koje promoviše i zastupa Crveni krst, ukazivanje prve pomoći, realistički prikaz povreda, stanja i oboljenja, promocija humanih vrednosti, prevencija trgovine ljudima, i promocija zdravijih životnih stilova.

Pored toga, organizuje se i program dodatnih radionica za decu iz oblasti likovnog, muzičkog i dramskog stvaralaštva, zatim, novinarstva, engleskog jezika, kompjutera, folklora i drugih oblasti koje odgovaraju interesovanjima dece, 

a same radionice tematski obađuju relevantne oblasti rada u Crvenom krstu i vrednosti koje promoviše Crveni krst i/ili su u službi celokupne realizacije programa Letnje škole podmlatka. Letnja škola podmlatka uključuje i večernji zabavni program edukativnog karaktera u kome deca učestvuju i imaju priliku da pred vršnjacima prikažu svoje veštine i talente.

Crvenom krstu i vrednosti koje promoviše Crveni krst i/ili su u službi celokupne realizacije programa Letnje škole podmlatka. Letnja škola podmlatka uključuje i večernji zabavni program edukativnog karaktera u kome deca učestvuju i imaju priliku da pred vršnjacima prikažu svoje veštine i talente.

школа подмладак

 

Program rada Škole podmlatka prilagođen je uzrastu i interesovanjima dece, a realizuje se kroz tri segmenta:

  • "Crveni krst i ja" čiji program podrazumeva usvajanje znanja o vrednostima koje promoviše i zastupa Crveni krst i značaju humanitarnog rada;
  • Tematske radionice iz različitih oblasti delovanja Crvenog krsta; i
  • Večernji zabavni program. 

Letnju školu podmlatka pripremaju i realizuju mladi volonteri Crvenog krsta koji su prethodno obučeni prema posebnim programima obuke i koji imaju odgovarajuće iskustvo u realizaciji edukativnih sadržaja sa decom, inače studenti Medicinskog, Filozofskog, Defektološkog, Filološkog fakulteta, Fakulteta političkih nauka i drugih fakulteta i viših škola i to iz različitih gradova i opština u Srbiji. Rad sa decom odvija se u manjim grupama, u skladu sa interesovanjem svakog deteta. Mladi volonteri Crvenog krsta primenjuju i individualni pristup u radu sa decom, imajući u vidu probleme u socijalnom, emotivnom i psihološkom funkcionisanju dece koja su iz porodica sa lošijim socio-ekonomskim statusom. Ovim aktivnostima Crveni krst postiže vidne rezultate koji se ogledaju kroz poboljšanu socijalizaciju dece, edukaciju, razvijanje kreativnosti, kao i kroz ovladavanje životno korisnim veštinama.