Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Promocija davalaštva krvi

Promocija, regrutovanje i zadržavanje davalaca krvi

Zakon o Crvenom krstu Srbije (Sl. Glasnik br 107/05), član 7. (tačka 4), član 8, član 9. ( tačke 1, 2. i 6), članovi 11, 12, i  13. Zakon o transfuzijskoj medicini (Sl.glasnik br 40/17 i 113/17) član 7, 9 i 10,  Zakon o zdravstvenoj zaštiti, (Sl. Glasnik br. 25/2019-40) deo 7,  član 17, tačka 19

U Srbiji je dnevno potrebno obezbediti 1.000 jedinica krvi, odnosno organizovati akcije dobrovoljnog davanja krvi na kojima će 1.000 ljudi dobrovoljno dati krv. Davalac krvi može biti svaka zdrava osoba starosti između 18 i 65 godina kod koje se pregledom utvrdi da davanje krvi neće ugroziti nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

U  svakodnevnoj komunikaciji sa partnerima, Institutom za transfuziju krvi Srbije, Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine i Zavodom za transfuzije krvi Niš, Zavodom za transfuziju krvi Kragujevac u osnivanju kao i transfuziološkim službama u Užicu, Zemunu i Subotici organizacije Crvenog krsta u Srbiji sprovode aktivnosti na promociji, regrutovanju i zadržavanju davalaca krvi. Crveni krst organizuje prosečno  nedeljno 70 akcija dobrovoljnog davanja krvi. Cilj je kontinuirano obezbeđivanje dovoljnih količina krvi za sve pacijente u Srbiji kojima je transfuzija krvi neophodna.

Tokom pandemije korona virusa, način organizacija akcija prilagođen je merama suzbijanja pandemije i brige o bezbednosti davalaca krvi i svih u procesu organizacije akcije i prikupljanja krvi.