Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

"Klub 25"

Crveni krst Srbije promoviše i međunarodnu inicijativu „Klub 25" koja okuplja mlade ljude od 18 do 25 godina

Crveni krst Srbije promoviše i međunarodnu inicijativu „Klub 25" koja okuplja mlade ljude od 18 do 25 godina oko Crvenog krsta i ideje dobrovoljnog davanja krvi. Cilj je da mladi žele da daju krv 25 puta u životu i da u klub uključe novih mladih 25 ljudi.

Godišnje se u Srbiji organizuje uz pomoć oko 8.000 volontera Crvenog krsta oko 3.000 akcija dobrovoljnog davanja krvi a Crveni krst u Srbiji pomogne da se prikupi blizu 250.000 jedinica krvi. Crvenom krstu Srbije motivacija građana za dobrovoljno davanje krvi poverena je Zakonom o Crvenom krstu Srbije i drugim zakonskim aktima.

Upravljanje rezervama krvi je nadležnost transfuzioloških službi u zemlji.