Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

"Krv život znači"

S obzirom na to da su davaoci krvi prva karika u lancu bezbedne krvi Crveni krst Srbije promoviše dobrovoljno, anonimno i besplatno davanje krvi.

Propozicije za učešće učenika

osnovnih i srednjih škola na umetničkom konkursu

"Krv život znači"za 2022. godinu

 

Tema i naziv konkursa:

Promocija dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davalaštva krvi „Krv život znači“

Ko može da konkuriše:

Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji koji svoje radove dostave organizaciji Crvenog krsta u gradu i opštini na čijoj se teritoriji nalazi škola odakle je učenik.

Vreme trajanja konkursa:

Konkurs traje od 1. do 31. marta 2022.

konkurs krv koja zivot znaci 2022.

Vrste umetničkog izražavanja po uzrasnim kategorijama:

Učenici od 1-4. razreda osnovne škole (mlađi osnovci)

 1. Likovni rad (dostavlja se fizički)
 2. Literarni rad ( dostavlja se fizički)
 3. Video spot/film ( dostavlja se elektronski)

Učenici od 5-8. razreda osnovne škole (stariji osnovci)

 1. Poster ( dostavlja se fizički)
 2. Tekst kratke poruke- SMS poruke ( dostavlja se fizički)
 3. Video spot/film ( dostavlja se elektronski)

Učenici gimnazija i srednjih škola:

 1. Vizual za društvene mreže ( dostavlja se elektronski)
 2. Tekst kratke poruke - SMS poruke ( dostavlja se fizički)
 3. Video spot/film ( dostavlja se elektronski)

Detalji o radovima:

Instrukcije za mlađe osnovce ( od 1. do 4. razreda osnovne škole):

Likovni rad: Sve tehnike likovnog izražavanja su dozvoljene do formata 35 x 50 cm. Na radovima mora biti zastupljen znak Crvenog krsta. Svi radovi na poleđini moraju sadržati podatke:

 • Ime i prezime autora
 • Naziv škole i razred
 • Naziv grada ili opštine
 • Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora
 • Rad je potrebno dostaviti fizički.
 • Neće biti razmatrani radovi:
 • bez potpunih podataka,
 • na kojima se podaci nalaze na strani gde se nalazi likovni rad.

Izbegavati upotrebu grafitnih olovaka, drvenih bojica, šljokica ili materijala koji se lako može oštetiti u transportu.

Literarni rad može biti pisan i u prozi i stihovima do dužine 2 strane A4 kucanog teksta, font Arial, veličina slova 12, bez proreda.

Radovi moraju promovisati dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi. Svi radovi na poleđini moraju sadržati sledeće podatke:

 • Ime i prezime autora
 • Naziv škole i razred
 • Naziv grada ili opštine
 • Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Neće biti razmatrani radovi bez potpunih podataka i na kojima se podaci nalaze na strani na kojoj se nalazi tekst.

Rad je potrebno dostaviti fizički. Radovi u kojima se daje krv za poznatog primaoca će biti diskvalifikovani.

Video spot ili film može trajati do 3 minuta, i toku video poruke mora biti zastupljen znak Crvenog krsta.

Video spot ili film mora imati odgovarajući prateći zvuk / muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima ili govor.

Na početku filma moraju biti navedeni podaci: ime i prezime autora, razred, naziv škole, grada ili opštine.

Rad je potrebno dostaviti elektronski.

Ostali obavezni elementi:

 • svi snimci moraju biti u 16:9 video formatu,
 • rezolucija SD (720 x 576) ili HD (1280 x 720) ili full HD (1920 x 1080),
 • kodek format mpeg2 H264 za kompresovanje.

Instrukcije za starije osnovce ( od 5. do 8. razreda osnovne škole):

Poster - u punom koloru formata 35x50 cm. Na radu mora biti zastupljen znak Crvenog krsta, a tekst može i ne mora. Dostaviti fizički.

Svi radovi na poleđini moraju sadržati podatke:

 • Ime i prezime autora
 • Naziv škole i razred
 • Naziv grada ili opštine
 • Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Neće biti razmatrani radovi bez potpunih podataka

Tekst kratke poruke (SMS poruke):

 • font Arial, veličina slova 12, bez proreda.
 • Dužina poruke do 160 karaktera

Na poleđini A4 papira navode se podaci:

 • Ime i prezime autora
 • Naziv škole i razred
 • Naziv grada ili opštine
 • Ime i prezime nastavnika/profesora/ mentora

Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi na akciju, zahvalnost za datu krv, čestitku rođendana, praznika i sl.

Rad je potrebno dostaviti fizički.

Video spot ili film može trajati do 3 minuta, i toku video poruke mora biti zastupljen znak Crvenog krsta.

Video spot ili film mora imati odgovarajući prateći zvuk / muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima ili govor.

Na početku filma moraju biti navedeni podaci: ime i prezime autora, razred, naziv škole, grada ili opštine.

Rad je potrebno dostaviti elektronski.

Ostali obavezni elementi:

 • svi snimci moraju biti u 16:9 video formatu,
 • rezolucija SD (720 x 576) ili HD (1280 x 720) ili full HD (1920 x 1080),
 • kodek format mpeg2 H264 za kompresovanje.

Instrukcije za učenike gimnazija i srednjih škola:

Vizual za društvene mreže treba da prati opšte instrukcije, a tehničke instrukcije su sledeće:

Instagram (Square): 1080 x 1080 piksela

Instagram (Portrait): 1080 x 1920 piksela

Facebook post: 1200 x 900 piksela

Facebook story: 1080 x 1920 piksela

Facebook cover: 1640x 924 piksela

Vizual se dostavlja u elektonskom formatu uz podatke:

 • Ime i prezime autora
 • Naziv škole i razred
 • Naziv grada ili opštine
 • Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi na akciju, zahvalnost za datu krv, može se odnositi na sezonske deficite, čestitke praznika, rođendana i sl.

Vizual ne isključuje fotografiju. Ako su na fotografiji jasno vidljiva lica ljudi, potrebno je dostaviti njihovu pisanu saglasnost da se rad može objaviti u svrhu promocije davalaštva krvi, a ukoliko su maloletni, saglasnost njihovih roditelja.

Broj vizuala po učesniku nije ograničen. Uz vizual potrebno je dostaviti:

 • Ime i prezime autora
 • Naziv škole i razred
 • Naziv grada ili opštine
 • Ime i prezime nastavnika/profesora/ mentora

Tekst kratke poruke (SMS poruke):

 • Font Arial, veličina slova 12, bez proreda.
 • Dužina poruke do 70 karaktera

Na poleđini A4 papira navode se podaci:

 • Ime i prezime autora
 • Naziv škole i razred
 • Naziv grada ili opštine
 • Ime i prezime nastavnika/profesora/ mentora

Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi na akciju, zahvalnost za datu krv, čestitku rođendana, praznika i sl.

Broj tekstova SMS poruka je ograničen na 1 A4 stranu po učesniku.

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja može biti individualno i grupno.

Video spot ili film može trajati do 3 minuta, i toku video poruke mora biti zastupljen znak Crvenog krsta.

Video spot ili film mora imati odgovarajući prateći zvuk / muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima ili govor.

Na početku filma moraju biti navedeni podaci: ime i prezime autora, razred, naziv škole, grada ili opštine, ime i prezime nastavnika/profesora/mentora.

Rad je potrebno dostaviti elektronski.

Ostali obavezni elementi:

 • svi snimci moraju biti u 16:9 video formatu,
 • rezolucija SD (720 x 576) ili HD (1280 x 720) ili full HD (1920 x 1080),
 • kodek format mpeg2 H264 za kompresovanje.

Smernice za sve uzrasne kategorije i umetničke forme:

 • originalnost ideje
 • promocija lepote življenja i poklanjanja i solidarnosti
 • poziv na dobrovoljno davanje krvi
 • razumevanje ličnog doprinosa promociji davalaštva krvi
 • vidljiv duh principa dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davanja krvi
 • prepoznato mesto Crvenog krsta u davalaštvu krvi
 • odgovarajući sadržaj uzrastu učenika

Radovi koji sadrže bolničku atmosferu, naturalističke elemente (igle, špriceve i sl.) prikazuju ili govore o saobraćajnim nesrećama i smrti su promašili temu i ne ulaze u kriterijum za nagrađivanje.

Poslati radovi neće biti vraćani, a za sve pristigle radove smatraće se da je dozvoljeno njihovo dalje korišćenje u promociji dobrovoljnog davalaštva krvi u Srbiji.

Savet:

Svake godine jedan procenat radova su plagijati iz prethodnih godina koji se mogu videti na internetu. Pre slanja radova do Crvenog krsta Srbije potrebno uveriti se da takvi radovi ne prođu selekciju kao ni radovi koji ne odgovaraju uzrastu učenika. U oba slučaja, radovi će biti diskvalifikovani bez dodatnog obrazloženja.

Uručivanje nagrada:

Nagradiće se plasman na prvo, drugo i treće mesto za svaki uzrast po kategorijama radova.

Biće organizovana svečana dodela nagrada 14. juna 2022. godine ukoliko to dozvoli epidemiološka situacija.

Nagrade:

Prvoplasirani učesnici konkursa u svim* vidovima konkuрisanja biće nagrađeni desetodnevnim letovanjem u odmaralištu Crvenog krsta ili adekvatno, ukoliko zbog epidemiološke situacije ne bude moguće realizovati nagradu na predviđeni način.

Profesore/mentore očekuju nagrade, kao i drugo i treće plasirane učenike.

* grupni radovi će dobiti grupnu nagradu

Radovi koji neće biti razmatrani:

 • Radovi koji dospeju u Crveni krst Srbije direktno od pojedinaca ili škola
 • Radovi koji prispeju nakon roka
 • Drugo, već navedeno kroz propozicije

 

Informacije i promocija radova


Dostava radova:

 • Likovne radove, literarne radove, postere i kratke poruke fizički dostaviti preko škole organizaciji Crvenog krsta u gradu ili opštini do 31. marta 2022. godine.
 • Vizuale i video spotove/filmove dostaviti elektronski Crvenom krstu на nazivgrada@redcross.org.rs (napr: Crveni krst Požarevac0 pozarevac@redcross.org.rs )
 • Radovi koji budu dostavljeni direktno na elektronsku adresu Crvenog krsta Srbije neće biti razmatrani.
 • Organizacije Crvenog krsta iz gradova i opština dostaviće radove učenika Crvenom krstu Beograda/Vojvodine/KiM/Srbije.

Internet/društvene mreže:

Sve u vezi sa realizacijom konkursa biće dostupno na veb sajtu www.redcross.org.rs

Video spotovi koji ispunjavaju kriterijume biće postavljeni na Youtube kanal pod nazivom "Krv život znači" tokom godine.

Promocija pobednika:

 • Crveni krst Srbije će organizacijama Crvenog krsta dostaviti imena pobednika u Nedelji Crvenog krsta (od 7-11. maja) koji će o istome obavestiti škole i objaviti na svom veb sajtu.
 • Svi nagrađeni likovni radovi dobijaju priliku da se nađu na promotivnim materijalima koji se koriste u svakodnevnom radu Crvenog krsta Srbije i ovlašćenih transfuzijskih ustanova,
 • Svi nagrađeni literarni radovi i njihovi autori dobijaju priliku da se predstave na svečanostima i aktivnostima Crvenog krsta Srbije koji su medijski propraćeni,
 • Svi nagrađeni posteri, vizuali i kratke poruke biće korišćeni u svakodnevnom radu na promociji dobrovoljnog davanja krvi,
 • Svi nagrađeni video radovi/filmovi biće korišćeni u edukacijama mladih volontera Crvenog krsta u Srbiji,
 • Svi nagrađeni učenici dobijaju priliku da svoje radove medijski predstave pri promociji aktivnosti u davalaštvu krvi Crvenog krsta Srbije.

Instrukcije za nastavno osoblje:

 • O davalaštvu krvi više informacija možete pronaći na www.redcross.org.rs na naslovnoj ali i na strani e-seminari,
 • Zbog gradiva koje učenici treba da savladaju, sugerišemo da konkurs realizujete kao vannastavnu aktivnost,

Detaljnije informacije:

Obratite se svojoj organizaciji Crvenog krsta u gradu ili opštini

nazivopstine@redcross.org.rs ili

nazivgrada@redcross.org.rs ili

ddk@redcross.org.rs

CRVENI KRST SRBIJE 2022.

 

 

Informacije o lokacijama i terminima davanja krvi, potražite na linkovima Zavoda za transfuziju ispod, ili na mapi pronađite svoju opštinsku organizaciju kojoj se možete obratiti.

 

Institut za transfuziju krvi Srbije

Zavod za transfuziju krvi Niš

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine