Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Migratorna kriza u Srbiji 2015


Crveni krst Srbije je uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta pojačao dostupnost usluga Službe traženja angažovanjem saradnika koji sprovode aktivnosti uspostavljanja porodičnih veza u tranzitno prihvatnim centrima za pomoć migrantima u Preševu, Beogradu, Subotici, Šidu i Kanjiži. Zahvaljujući stalnoj prisutnosti na terenu i odličnoj regionalnoj saradnji sa Službama traženja Crvenog krsta Makedonije, Bugarske, Hrvatske i Slovenije u periodu od početka migratorne krize Služba traženja je pomogla u prekograničnom spajanju 69 razdvojenih porodica. Omogućila je da putem besplantih poziva i SIM prepaid kartica 2879 osoba kontaktira svoje srodnike sa kojima su izgubili kontakt duž migratorne rute.

U cilju većeg uspeha u pronalaženju osoba koje su se na migratornoj ruti odvojile od svojih srodnika, Služba traženja Crvenog krsta Srbije redovno publikuje postere „Trace the Face“ (traženje preko fotografije tražioca) u svim centrima za prihvat migranata (više na www.tracetheface.org).