Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Oblasti rada i aktivnosti

Активности Службе тражења Црвеног крста Србије највећим делом усмерене су на тражење особа несталих као последица оружаних сукоба на просторима бивше Југославије, односно на расветљавању судбине још 1221 несталог лица у сва три сукоба), али обухвата и тражења везана за оружане сукобе у свету укључујући и питања у вези Другог светског рата (провере и издавања потврда о времену проведеном у заробљеништву и интернацији). Поред ове своје основне делатности Служба тражења одговара и на хуманитарне потребе грађана у миру, као што су пружање информација и података о судбини особа које су раздвојене, страдале или нестале услед елементарних и људским чињењем изазваних катастрофа, економских, нерегуларних миграција и других ситуација које захтевају веће хуманитарно деловање и проузрукују страдање људи.

Послови Службе тражења се одвијају на три нивоа организованости:

  • Служба тражења у Седишту Црвеног крста Србије
  •  Координационе канцеларије у пет центара: Ниш, Крагујевац, Нови Пазар, Нови Сад и Косовска Митровица
  •  Служба тражења у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама

Оваква организација Службе омогућује да услуге буду једнако доступне свим грађанима Републике Србије.

У  свом раду, Служба тражења сарађује са свим институцијама, организацијама и  органима у земљи и иностранству, за које зна и оцени да поседују податке и информације које могу помоћи у тражењу и расветљавању судбине  несталих лица.