Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

„Trgovina ljudima, preventivni paket“трговинa људима.

Priručnik je pregledan i lako se čita. Dominira siva i crvena boja koje se kontrasno smenjuju ističući ozbiljnost teme. Naglasak je na vizuelnom predstavljanju problema, stoga je tekst kratak i precizan.

Posebno ističemo jedinstvene fotomontaže, idejno rešenje naših volontera, sa lutkama kao glavnim motivom. Lutke su kao motiv odabrane jer se sa žrtvama trgovine ljudima postupa kao prema stvarima, lišavaju se svakog obeležja ljudskosti. Lutke samo liče na ljude, ali nemaju života u sebi. Nalaze se u izlozima i služe da pospeše prodaju robe, donoseći time veću zaradu vlasnicima. Ovo oslikava položaj u kome se nalaze žrtve trgovine ljudima.

Lutka sa naslovne strane, lišena mogućnosti komunikacije, umotana je iscepanim stranama novinskih oglasa kao simbolima lepše budućnosti i vezana kanapom ali i žutom trakom. Traka je simbol prikrivenog zločina koji ostavlja dalekosežne posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtve. Napuklina na glavi lutke prikazuje da su psihičke posledice mnogo teže od svake, pa i najteže povrede tela. Žive, tužne oči koje preklinju za pomoć jedino je što ukazuje na osobu, a sve ostalo na to da je lišena svakog prava i dostojanstva.

Priručnik prati razvijen didaktički materijal koji će vršnjačkim edukatorima omogućiti da ovaj ozviljan društveni problem na adekvatan način približe posebno ugroženim ciljnim grupama. U tu svrhu razvijene su dve društvene igre, „1,2,3, od kuće do škole“ koja ima za cilj savetovanje najmlađih da pravilno postupe u situacijama koje su im nepoznate i izbegnu rizik. Namenjena je uzrastu od šest godina pa naviše. Za adolescente, u cilju njihove inspiracije i motivacije da saznaju više o ovom problemu, razvijena je društvena igra „Trafedo“.

Celokupan kreativan materijal, uz podršku naših donatora, pripremili su volonteri i profesionalci iz sedišta i organizacija Crvenog krsta koje neposredno rade u sprovođenju programa. Posebno je značajan doprinos Profesora Kriminalističko-policijske Akademije, kao i Ministarstva Unutrašnjih poslova Srbije koji su pozitivnom ocenom i preporukom podržali publikovanje ovog priručnika.