Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Saradnja sa medijima


Pozitivna slika Crvenog krsta Srbije u javnosti stvara mogućnost da Crveni krst Srbije, sa ostalim činiocima društva, a posebno donatorima, uz angažovanje velikog broja volontera, pomogne većem broju ugroženih građana. Animiranjem javnosti da se uključi u pojedine akcije Crvenog krsta razvija se osećaj solidarnosti i humanosti u široj zajednici čime Crveni krst Srbije realizuje svoju obavezu razvoja volonterskog rada .

Crveni krst Srbije redovno kontaktira sa novinarima preko saopštenja za javnost, poziva novinarima, konferencijama za štampu i organizovanim posetama novinara mestima gde se realizuju programi Crvenog krsta Srbije. Godišnje medijima se uputi: 18 poziva novinarima, 25 saopštenja za štampu i organizuje se 7 konferencija za štampu. Crveni krst Srbije obraća se i glavnim i odgovornim urednicima svih štampanih i elektronskih medija u Srbiji, povodom 6.februara i povodom Nedelje Crvenog krsta. Na molbu Crvenog krsta Srbije da voditelji svih informativnih emisija na televizijama 8. maja nose znak Crvenog krsta odazivali su se voditelji gotovo svih televizija sa nacionalnom pokrivenošću, kao i velki broj lokalnih televizija.

Saradnja službe za informisanje Crvenog krsta Srbije tokom prvih šest meseci 2016. godine sa sredstvima javnog informisanja i službama za informisanje organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama i u pokrajinskim organizacijama, doprinelo je da se o radu organizacije Crvenog krsta u zemlji objavi 478 priloga u elektronskim medijma u ukupnom trajanju od 1.884 minuta, ili 10,2 minuta priloga na različitim televizijma dnevno. Ovo ne obuhvata minutažu koja se odnosi na emitovanje spotova. Preko trećinu priloga, ili 47%, je emitovao je javni servis Radio televizija Srbije. Teme koje su zaokupljale medijsku pažnju u prvih šest meseci 2016. godine bile su: promocija dobrovoljnog davalaštva krvi 17% (od ukupno objavljenih priloga u elektronskim medijima), program narodnih kuhinja i pomoć Crvenog krsta socijalno ugroženim porodicama u Srbiji 16%, delovanje Crvenog krsta u nesrećama i pomoć migrantima zaokupili su po 12% medijske pažnje, obeležavanje 8. maja u različitim sredinama u Srbiji 5%, prilozi koji su se odnosili na istorijat Crvenog krsta, pre svega obeležavanje 140 godina postojanja 4%, zdrastveno preventivne akcije i program brige o starima zaokupile su 3% medijske pažnje, obuka iz prve pomoći i različite donacije Crvenom krstu 2%, a zatim slede prilozi o volonterima, akcije mladih, oporavak dece, međunarodne aktivnosti Crvenog krsta, program obuke u spasilaštvu na vodi, pomoć beskućnicima, program borbe protiv trgovine ljudima. Crveni krst Srbije ne poseduje informaciju o svim prilozima koji su emitovani na lokalnim televizijama.

Tokom prvih šest meseci 2016. godine objavljeno je 760 tekstova ili 9 tekstova dnevno u dnevnoj , periodičnoj i lokalnoj štampi. Od ukupnog broja objavljenih tekstova 55 % su tekstovi objavljeni u lokalnoj štampi, a 45 % se odnose na centralnu štampu.

Statistika objavljenih tekstova za prvih 6 meseci 2016.

*број објављених текстова у штампаним медијима

82
Dnevnik
68
Večernje novosti
59
Danas
38
Blic
34
Politika
16
Kurir
9
Alo
5
Sportski žurnal
4
Informer
3
Frankfurtske vesti
2
24 sata

Pojedini nedeljnici su takođe objavljivali tekstove vezane za aktivnosti Crvenog krsta kao na primer “Stori“ 4 teksta, NIN, “Bazar“, „Ilustrovana politika“, „Glorija“, „Odbrana“, “Lepota i zdravlje“, „Novi magazin“ po jedan itd.Na različitim sajtovima drugih medijskih kuća objavljeno je290 tekstova. Teme koje su obrađivane u štampanim medijima su slične kao i kod elektronskih medija.