Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Подршка деци и младим особама са инвалидитетомОва компонента пројекта је од 2002. године до данас обухватила укупно 8.180 деце и младих особа са сметњама у развоју и инвалидитетом и 5.307 родитеља.

Активности ове компоненте се континуирано реализују у 28 организација Црвеног крста Србије кроз следеће области:

1. Активности са децом која су укључена у образовни систем кроз подршку деци у савладавању школског градива, изради домаћих задатака као и у реализацији радно окупационих радионица,

2. Активности са децом и младима ван образовног система кроз реализацију радионица које стимулишу развој вештина неопходних за самостално функционисање, радионица које подстичу развој вештина комуникације, стимулишу физички и говорно-језички развој,

4. Социо - инклузивне активности и свакодневно обезбеђивање ужине деци корисницима пројекта,

5. Активности за родитеље се реализују у виду саветовалишта, предавања, као и радионица подршке родитељима,

6. Опоравак деце на летовању,

7. Квартална подела пакета хране и хигијене, као и обезбеђивање обуће, одеће и школског прибора.

Организације Црвеног крста које реализују пројекат