Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Mreža HumanaSМрежа ХуманаС

Crveni krst Srbije je i osnivač i koordinator mreže HumanaS, koja okuplja 15 humanitarnih organizacija i udruženja građana koje se bave pitanjima starijih osoba. HumanaS se bavi javnim zagovaranjem u ime starijih osoba i pomaganjem javnom sektoru u kreiranju savremenijih i efikasnijih politika, oslanjajući se na veliko kolektivno, individualno i internacionalno iskustvo koje njegove članice imaju.

Senzibilizacija javnosti na temu diskriminacije starijih postala je kontinuirana aktivnost mreže NVO "HumanaS". Mreža se sastoji od 15 nevladinih organizacija, od kojih pet imaju sedište i filijale u različitim gradovima u Srbiji, što znači da mreža pokriva celu teritoriju zemlje.

Mrežu čine: Crveni krst Srbije, Gerontološko društvo Srbije, Karitas, Amiti, Viktorija, Lastavica, Kolo srpskih sestara, dobrotvorni Fondacija Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublja, Društvo za brigu o starima, u Nacionalna fondacija za dostojanstvenu starost, Savez penzionera Srbije, Univerzitet za treće doba Mreže, Hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života, Moka, Rosa i Okrilje. Za proteklih pet godina, mreža je redovno organizovala javne kampanje i obeležavala 15. juni kao Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja starijih. U istom periodu izvršeno je nekoliko istraživanja na temu diskriminacije starijih i na osnovu njih yrađene su preporuke za eliminaciju diskriminacije koje su predate donosiocima odluka link mreža HumanaS http://www.humanas.rs/.