Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Program brige o starijima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Zakonu o Crvenom krstu Srbije, Nacionalnom društvu je, u skladu sa ciljevima Međunarodnog pokreta otvorena mogućnost da u saradnji sa socijalnim i zdravstvenim ustanovama i organizacijama civilnog društva, učestvuje u:

 

 • Poboljšanju kvaliteta života i zaštiti starijih osoba
 • Ublažavanju siromaštva najugroženijih starijih osoba
 • Senzibilizaciji javnosti i samih starijih za problem diskriminacije, zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba
 • Promociji aktivnog starenja i motivisanju starijih za učestvovanje u javnom životu

Cilj Programa brige o starijima Crvenog krsta Srbije je da pomogne starijim osobama da ostanu što duže u svom okruženju, smanjujući potrebu za raznim vidovima institucionalne pomoći, kao i da se motivišu na korišćenje svojih fizičkih i mentalnih potencijala.

program brige o starima

Korisnici Programa su lica starija od 65 godina koja nisu institucionalno zbrinuta, stariji sa veoma niskim nivoom socijalne sigurnosti, samačka staračka domaćinstva, korisnici narodnih kuhinja, stariji u stanju socijalne potrebe koji ne ostvaruju pomoć od drugih organizacija. Postoje četiri oblasti aktivnosti Crvenog krsta u ovom programu

 • Zdravstveno-preventivne aktivnosti
 • Pomoć u kući
 • Psihosocijalna podrška
 • Klupske aktivnosti

Program se realizuje kroz rad velikog broja volontera Crvenog krsta, među kojima ima najviše samih starijih osoba. Prosečan volonter u ovom programu je žena starija od 55 godina. Volonteri prolaze kroz redovne edukacije koje ih osposobljavaju za rad sa starijima, uče osnovne veštine pre svega komunikacije sa starijim osobama, onovne veštine nege, ali dobijaju znanje za zastupanje starijih osoba, javno zagovaranje i komunikaciju sa najvažnijim činiocima u zajednici.

U okviru ovog Programa postoje i tradicionalne aktivnosti kao što su «Radni vikend na selu» i «Sunčana jesen života».

Ovim aktivnostima usmerenim na selo pokušavamo da podignemo kvalitet života starijih na selu i da približimo usluge socijalne i zdravstvene zaštite ovom delu stanovništva. Važna komponenta ovog projekta je učešće lokalne zajednice i razvijanje solidarnosti, što dovodi do jačanja kohezije društva.

Važni datumi

 • 15. jun / Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja starijih
 • 1. oktobar / Međunarodni dan starijih osoba
 • Oktobar / Mesec posvećen starijim osobama