Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Unapređenje pristupa ljudskim pravima starijihCrveni krst Srbije je u partnerstvu sa HelpAge International iz Velike Britanije 1. decembra 2013. godine započeo program "Unapređenje pristupa ljudskim pravima starijih u Srbiji" koji je finansijski podržan od strane Evropske unije kroz IPA fond. Projekat traje dve godine i sastoji se iz dva segmenta. Prvi segment je dalje razvijanje  koncepta grupa samopomoći, a drugi se odnosi na zagovaranje za poboljšanje kvaliteta života starijih u Republici Srbiji kroz istraživanje koji se tiče ljudskih prava starijih i edukacije starijih na ovu temu.

 

Grupe samopomoći realizaciju se u 24 opštine u Srbiji u okviru Crvenog krsta sa ukupno 52 grupe samopomoći i  552 starije osobe (Trstenik, Kragujevac, Velika Plana, Paraćin, Jagodina, Požarevac, Smederevo, Pirot, Palilula, Negotin, Boljevac, Loznica, Mionica, Vladimirci, Savski Venac, Kovin, Kikinda, Kanjiža, Bačka Topola, Ruma, Vrbas).

Organizacija Amity razvija grupu u Boru, na Starom gradu i Vračaru grupe razvija organizacija Hleb života, i četiri grupe razvija Viktorija iz Kragujevca. Ove organizacije su članice mreže HumanaS. Cilj ovih grupa je motivisanje starijih da budu aktivni članovi društva, da pomognu sebi i ostalim članovima i da doprinesu razvoju zajednice. Ove grupe sastaju se dva puta mesečno. Da bi se unapredio položaj starijih i olakšao pristup ljudskim pravima vrlo je važno informisanje starijih o pravima koja su im dostupna, tako da projekat podrazumeva edukacije svih članova grupa samopomoći na ovu temu.

Drugi deo projekta odnosi se na senzibilizaciju javnosti, donosilaca odluka  i samih starijih na temu ljudskih prava putem zagovaranja zasnovanog na podacima prikupljenim kroz istraživanja. Tako da je Crveni krst Srbije štampao publikacija "Uvod u starenje i ljudska prava starijih – pilot studija o finansijskom zlostavljanju starijih" koja se sastoji iz dva dela. U prvom delu istaknuti su osnovni aspekti starenja i potreba za inkluzivnim politikama, a u drugom delu je istraživanje o finansijskom zlostavljanju starijih. Ovo istraživanje ima dve komponente. Jedna je analiza pravnog okvira koji se donosi na zaštitu prava starijih osoba, dok je druga eksplorativno istraživanje koje je omogućilo sticanje preliminarnih saznanja o finasijskom nasilju i riziku od finasijskog nasilja u porodičnom kontekstu. Ovo istraživanje će služiti za pisanje preporuka donosiocima odluka kako bi se sistemski preveniralo nasilje nad starijima.
Projekat podrazumeva i štampanje vodiča o pravima starijih, kao i isticanje primera dobre prakse i inicijativa grupa na lokalnom nivou.