Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

VIDEO: SOCIJALNA UKLJUČENOST STARIJIH OSOBA (65+) U SRBIJI„Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji“ predstavlja rezultate istraživanja koje je realizovano u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba (TASIOP)“. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta u pet zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Albanija), projektom koordinira Crveni krst Srbije. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i motivisanje starijih za veće uključivanje u sve sfere društva.

Istraživanje o socijalnom uključivanju starijih osoba sačinjeno je na osnovu statističkih podataka iz zvaničnih evidencija, kao i dostupnih podataka, a u obzir su uzeti materijalni uslovi života, pristup resursima i uslugama, društvena participacija i socijalne mreže, slobodno vreme, životni stilovi, kultura i komunikacija, kvalitet života i subjektivno zadovoljstvo. Istraživanje o socijalnoj uključenosti starijih u Srbiji sprovela je SeConS grupa za razvojnu inicijativu. Podaci pokazuju da stanovništvo u našoj zemlji spada među najstarije populacije globalno, sa prognozom daljeg intenzivnog starenja usled niskog nataliteta, fertiliteta i migracija mlađeg stanovništva. Slika o starijem ženama i muškarcima u Srbiji, različitim aspektima njihovog položaja i uslovima života govori da je njihov status relativno nepovoljan, u poređenju sa starijim osobama koje žive na području Evropske unije.

https://www.youtube.com/watch?v=AnybJeTZ6qM&feature=player_embedded&fbclid=IwAR1TMlF-1PkO1ysz2mo9ddhYXMVsrvmZqXGbOn49WziNXxJ1w2UFpn_k3cE