Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Aktivnosti

Aktivnosti Crvenog krsta Srbije u oblasti spasilaštva na vodi


Процена ризика на купалиштима

Црвени крст Србије примењује међународно признату методологију за процену ризика на купалиштима.

Обука кандидата за спасиоце на води

Обука кандидата за спасиоце на води и издавање дозволе за рад

Такмичење у спасилаштву на води

Црвени крст Србије има људске ресурсе који поседују међународно призната звања потребна за организацију такмичења у спас…