Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Обука кандидата за спасиоце на водиИнструктори спасилаштва на води Црвеног крста Србије су међународно сертификовани инструктори спасилаштва на води од стране Светске федерације за спасилаштво на води (International Lifesaving federation).

Црвени крст Србије је једна од 33 организације у свету која има међународно признате програме обучавања спасиоца на води од основног до инструкторског нивоа.

obuka kandidata za spasioce na vodi