Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Процена ризика на купалиштимаЦрвени крст Србије примењује међународно признату методологију за процену ризика на купалиштима. Применом ове методологије спортским центрима и купалиштима даје се могућност да изврше међународно признату процену ризика на купалиштима и кандидују своје купалиште за добијање Плаве заставице.

Црвени крст Србије располаже са међународно сертификованим стручни кадром за процену ризика на купалиштима (експерти, тренери проценитеља ризика, проценитељи ризика, асистенти проценитеља ризика).

У процени ризика Црвени крст Србије примењује и стандарде квалитета ISO 20712 -1–2-3.

procena rizika na kupalistima