Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Edukativni materijal

Podrška neformlanim negovateljima

1. Promena posteljine kod ležećeg pacijenta

3. Nega kolostome

5. Promena pelene ležećeg pacijenta

7. Prebacivanje ležećeg pacijenta iz kreveta u invalidska kolica

9. Održavanje higijene ležećeg pacijenta

11. Nasilje nad funkcionalno zavisnim osobama

2. Promena položaja ležećeg pacijenta

4. Dekubitis

6. Hranjenje funkcionalno zavisnih osoba

8. Pomoć kod pada u kući

10. Prepoznavanje znaka moždanog, srčanog udara i dijebetesne ketoacidoze