Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Obaveštenje o obustavi postupka


JN D 2/20 artikli higijene

Br. JN D 2/20 19.05.2020
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

JN D 3/20 ambalažne kutije

Br. JN D 3/20 19.05.2020
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

Obustava Fotokopir aparat

Br. D 11/17-3 14.09.2017
Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti
Predmet: dobra

>>>

Obustava prikolice

Br. D 17/17-2 06.09.2017
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet: dobra

>>>

Obustava hotelski smeštaj

Br. U 9/17-3 14.08.2017
Vrsta postupka:
Predmet:

>>>

ŠTAMPARSKE USLUGE 18/14-17/4

Br. 18/14-17/4 29.05.2017
Vrsta postupka:
Predmet: usluge

Obustavlja se javna nabavka štamparskih usluga – promotivnog materijala za potrebe Zajedničkog programa za inkluziju romske dece i dece iz o… >>>