Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Program boravka dece u grčkim porodicama


Програм боравка деце у грчким породицама

Crveni krst Srbije je od 1993. do 2011. godine u saradnji sa Grčkim Crvenim krstom organizovao boravak dece u grčkim porodicama.Programom oporavaka bila su obuhvaćena deca koja su u ratu izgubila roditenje, deca izbeliga, deca smeštena u hraniteljske porodice, deca nestali i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji i deca iz socijalno ugroženih porodica izrasta do 8 do 16 godina.Program se razvojao kroz različite faze :od šestomesečnog boravka u grčkim prodicama i školovanja do oporavka tokom Božićnih i Novogodišnjih praznika, Uskrsa i letovanja.Tokom 18 godina trajanja programom je obuhvaćeno preko 18.000 dece iz Republike Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i Republike Srpske Krajine.

Prvi program oporavka dece u grčkim porodicama bio je tokom leta 1993. godine kada je 40 dece iz doma „Rada Vranješević“ iz Banja Luke uz pratioce Crvenog krsta Srbije boravilo mesec dana kao gosti porodica na ostrvu Kos.Nakon tog iskustva Unija grčkih gradova i opština (KEDKE) pokrenulo je incijaltivu na zasedanju glavnih gradova Evrope u Strasburu da se deca iz ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije prihvate u porodicama i da im se omogući bezbedno detinjstvo i redovno pohađanje nastave u školama.Gradonačelnik Atine ostao je usamljen i ovoj ideji, ali je on uputio poziv gradonačelniku Beograda da se ovaj program izvede.

Prva grupa dece koja se uputila na šestomesečno školovanje brojala je 520 dece smeštenih u 28 gradova Grčke i krenula je februara 1994. godine .Uzrast dece bio je od II do IV razreda osnovne škole.Organizator ovog programa bio je Jugoslavenski Crveni krst, realizator je bio Crveni krst Srbije uz podršku Ministarstva prosvete Republike Srbije, Komesarijata za izbeglice Republike Srbije , ministarstva zdravlja Republike Srbije i ministarstva inostranih poslova.Sa grčke strane to su bili KEDKE, Grčki Crveni krst, minstarstvo zdravlja i ministarstvo prosvete.Odeljenja su brojala 20 učenika i jednog učitelja koji je izvodio kombinovanu nastavu po planu i programu ministarstva prosvete Republike Srbije.Ovakav šestomesečni program školovanja i boravka dece u grčkim porodicama organizovao se tri puta, a 1995. godine nakon „Oluje“program je obuhvatio preko 1100 dece u preko 50 gradova Grčke i 2 grada na Kipru.Za vreme trajanja šestomesečnog programa boravka dece organizovali su se i oporavci dece za vreme Božića, Ukrsa i letovanje.Deca se uvek smeštaju u porodice grčkih domačina koje imaju decu izstog uzrasta i pola. Sa decom borave i pratioci Crvenog krsta Srbije koji su pedagozi, sociolozi, psiholozi , lekari svi volonteri u ovom programu.Kooridnatori programa boravka dece su volonteri i zaposleni Crvenog krsta Srbije.

Od Božićnog programa 1997. godine koordinaciju sa grčke strane preuzima Grčki Crveni krst, a sa naše strane je to i dalje Crveni krst Srbije.Program šestomesečnog boravka dece u grčkim porodicama prelazi i oporavak dece koji se organizuje tri puta godišnje.Pored dece koja su već bila gosti grčkih domaćina uvek se nalaze i deca koja se po prvi put uključuju u program.Nakon bombardovanja 1999. godine najveći broj dece je iz Republike Srbije.Poslednja grupa dece upućuje se leta 2011. godine , jer Grčki Crveni krst nema više mogućnosti, zbog ekonomske krize koja ih je pogodila , da organizuje program.

bozic '98

Program oporavka dece u grčkim porodicama koji je organizovao Crveni krst Srbije i Grčki Crveni krst je jedinstveno iskustvo saradnje dva nacionalna društva. Grčke porodice i deca ostali su prijatelji, gotovo porodica . Program je pratila izuzetna medijska kampanja, pogotovu u Grčkoj, a snimljena su i dva dokumentarna filma „Vek za budućnosti“ i „Kuća toplih duša“.Filmove su radile „Filmske novosti“ i dokumentarni program RTSa. Film“Kuća toplih duša“ prikazan je na Jugoslovenskom festivalu dokumentanog filma 2000. godine i na međunarodnom festivalu dokumetarnog filma u Solunu sledeće godine.