Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Dobro čuvana porodična tajna


Dobro čuvana porodična tajna-zlostavljanje starijih osoba”  je publikacija nastala  kao deo dugogodišnje saradnje Crvenog krsta Srbije, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA). Rezultat je zalaganja da se nasilju nad starijim osobama, koje još uvek predstavlja dobro čuvanu porodičnu tajnu, da vidljivost i ponude rešenja koja će omogućiti starijim osobama da žive dostojanstveno, bez straha i stida u sigurnom i bezbednom okruženju. 

Publikacija  se sastoji iz dva dela. U prvom delu autori se bave  definisanjem zlostavljanja starijih i tipovima i indikatorima zlostavljanja. Ovaj deo takođe sadrži i opis ličnosti zlostavljača, faktore rizika, prevenciju i intervenciju, podatke o učestalosti zlostavljanja, kao i zakonski okvir.

U drugom delu su rezultati istraživanja sprovedenog u avgustu i septembru 2015. godine putem telefonske ankete na 800 starijih od 65 godina na celoj teritoriji Republike Srbije. Cilj istraživanja bio je da se sa jedne strane utvrdi učestalost zlostavljanja, a sa druge strane i učestalost pojedinih tipova zlostavljanja. Podaci pokazuju da je 19, 8% starijih od 65 doživelo neki od oblika zlostavljanja u trećem životnom dobu, a u poslednjih godinu dana 11% starijih koji su učestvovali u istraživanju prijavljuju da su doživeli neki od pet tipova zlostavljanja. Detaljnije u publikaciji...