Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Ja neformalni negovatelj


Vodič „Ja, neformalni negovatelj“ namenjen je svim onim osobama koje brinu o svojim ostarelim roditeljima i koji su rastrzani između različitih obaveza, sa jedne strane, i emocionalnih i etičkih dilema, sa druge strane - „Da li dobro brinem o mami?”, „Da li sam učinio sve što je u mojoj moći za tatu?”, „Pa majka/otac je brinula/o o meni, moram i ja o njima?”, „Sve smo pokušali, kucali smo na različita vrata, ali sve je ostalo na nama, nismo dobili podršku?”.

Vodič mogu da koriste, ne samo oni koji trenutno brinu o starijoj osobi, već i oni koji žele da se pripreme za negu u bliskoj budućnosti. Svako ko je imao iskustvo neformalnog negovatelja, može da kaže da mi u stvari nikada nismo dovoljno pripremljeni da se suočimo sa situacijom da su naši roditelji ostareli, da im je potrebna dodatna pomoć, da neke stvari ne mogu više sami da urade. Ovaj uvid odlažemo dokle god je to moguće. Sa druge strane, suočavamo se sa situacijom da u društvu postoji vrlo malo podrške neformalnim negovateljima, a podrška koja postoji nije dostupna svima ili nije dovoljno vidljiva.

Ako želimo zdravu funkcionalnu porodicu, moramo razviti i usluge pomoći neformalnim negovateljima. Vodič „Ja, neformalni negovatelj” nastao je kao izraz potrebe da se daju jednostavna, kratka uputstva, kako što bolje brinuti o starijim članovima porodice, ali i o sebi.

Vodič je namenjen, kako članovima porodice koji žive zajedno, u nekim slučajevima i četiri generacije pod istim krovom, tako i onim porodicama čiji članovi žive odvojeno i koji su prinuđeni da „brinu na daljinu”. Vodič sadrži kratke praktične savete za neformalne negovatelje kako da što bolje neguju stariju osobu, koja je hronično bolesna ili funkcionalno zavisna, ali ujedno sadrži i savete kako da što bolje brinu o sebi. Ujedno sadrži i savete za zdravo starenje, koji omogućavaju da se starije žene i muškarci motivišu da što duže ostanu uključeni u porodične odnose i društvo i da što duže ostanu aktivni, da ne odustaju od zdravih stilova života koje upražnjavaju u skladu sa svojim kapacitetima, čime se broj godina provedenih u bolesti smanjuje.