Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Javno zagovaranje za organizacije Crvenog krsta


Crveni krst Srbije i Beogradska otvorena škola izradili su Priručnik za javno zagovaranje za organizacije Crvenog krsta Srbije u gradovima i opštinama. Cilj priručnika je upoznavanje organizacija Crvenog krsta sa načinima i koracima u procesu javnog zagovaranja kao i obezbeđivanje podrške organizacijama za iniciranje procesa javnog zagovaranja na lokalnom nivou u cilju unapređenja položaja ugroženih grupa.