Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

POLOŽAJ STARIJIH NA SELU


Publikacija Položaj starijih na selu nastala je kao izraz potrebe da se razume, shvati i poboljša kvalitet života starijih osoba koje žive u ruralnim delovima Srbije. Ujedno, ona predstavlja i zalaganje autora da se definišu zajedničke barijere i problemi sa kojima se starije žene i muškarci suočavaju, a sa druge strane predstavlja i potrebu da se podstakne dijalog i akcija za definisanje starosno osetljivih ruralnih zajednica i javnih politika koje prepoznaju potrebe ovog dela starije populacije. Kroz publikaciju smo pokušali da damo glas starijim osobama sa sela, ne da govorimo umesto njih, već da njihov glas učinimo vidljivijim za društvo u celini, za kreatore politika, lokalne zajednice, porodice, ali i da motivišemo starije da postanu svesni činjenice da je za realizaciju svih aktivnosti potrebna podrška samih starijih osoba i da je dostojanstveno starenje bez obzira gde živimo cilj kome treba težiti.

Publikacija je nastavak dugogodišnje saradnje Crvenog krsta Srbije, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Autori publikacije su: Brankica Janković, Gradimir Zajić, Milutin Vračević i Nataša Todorović