Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Psihološka prva pomoć (PPP) na daljinu tokom epidemije COVID-19


Epidemija virusa COVID-19 donela je brigu stanovništvu na celom svetu. Mnogi će biti nervozni i uplašeni a oni koji su direktno pogođeni virusom mogu biti u panici i strahu.

Psihološka prva pomoć (PPP) je metod pomaganja osobama pod stresom tako da mogu da se smire i osete podršku kako bi prevazišli izazove s akojima se suočavaju. To je način da se nekom pomogne da se snađe u datoj situaciji i donese informisane odluke. Osnova psihološke prve pomoći je briga za osobu i, ako je potrebno, praktična pomoć, kao što je rešavanje problema, pomoć u zadovoljenju osnovnih potreba ili upućivanje na druge opcije pomoći. PPP pomaže da se briga i druge emocije dovedu na normalan nivo, a njome se promovišeprevazilaženje i daje osećaj bezbednosti, smirenosti i nade.

Krize pogađaju socijalne mreže pogođenih osoba a socijalna interakcija je vitalna za ljudska bića. Zbog toga je važno da pogođeni dobiju podršku koja će im pomoći da ostanu u kontakru sa drugima, čak i kada su u izolaciji ili karantinu. U vreme epidemije, držanje fizičke distance je obavezno, ali zadržavanje socijalne povezanosti i blizak dijalog sa drugima su takođe vitalni. Ovo se može odvijati putem telefona, interneta, raznih aplikacija za komunikaciju i raznih društvenih mreža.

Ovo uputstvo mogu da koriste Nacionalna Društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca da uspostave razne vrste usluga na daljinu za stanovništvo tokom epidemije virusa COVID-19, i da njima upravljaju. Treba napomenuti i da su ciljna grupa za ovo uputstvo odrasle osobe.