Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Psihosocijalna podrška na nivou zajednice – Priručnik za učesnike


Priručnik Psihosocijalna podrška na nivou zajednice koji je izdao referentni Centar za psihosocijalnu podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca odražava sve veću važnost koju pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca pridaje psihosocijalnoj podršci. Način na koji pojedinci, porodice i zajednice proživljavaju krizne situacije i na njih reaguju je različit. Većina ljudi je fleksibilna i uspeva da prevaziđe veoma teške situacije kojima je izložena. Manjem broju može da bude potrebna pomoć u borbi protiv postojećih simptoma stresa.

Gdegod da radite, ovaj priručnik za učesnike koji prati program obuke iz psihosocijalne podrške referentnog Centra za psihosocijalnu podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca usmeren je na:

  • Podizanje svesti o psihosocijalnim reakcijama u kriznim situacijama i životnim prilikama
  • Unapređenje pripremljenosti za delovanje u kriznim situacijama i efikasniji odgovor na krizne situacije
  • Olakšavanje pružanja psihosocijalne podrške pre, tokom i posle kriznih situacija
  • Promovisanje rezilijentnosti pojedinaca i zajednica i
  • Unapređenje podrške zaposlenima i volonterima.

Molimo vas da nas slobodno kontaktirate za sve dodatne informacije:

natasa@redcross.org.rsilimilutin@redcross.org.rs