Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Ekspertski sastanak - Osnaživanje starijih žena: Prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)


22.09.2020

Crveni krst Srbije u saradnji sa Austrijskim Crvenim krstom u sredu 23. septembra 2020. sa početkom u 11 časova organizuje online ekspertski sastanak pod nazivom „Osnaživanje starijih žena: Prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)“. 

Sastanak je deo projekta koji Crveni krst Srbije već godinu dana sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Austrijskim Institutom za izučavanje konflikta, uz podršku Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj.

Projekat ima za cilj da se osnaže same starije žene kako bi bile bezbednije od nasilja ali i da se utiče na promene socijalnih normi. Na sastanku će učestvovati eksperti iz Austrije i Srbije, uz učešće Susan Somers predsednice Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijim osobama kao i profesorke Patricie Brownell iz Sjedinjenih Američkih Država.

Na sastanku će biti prikazani rezultati kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja. Prvi deo istraživanja koji će biti predstavljen odnosi se na pravni okvir za zaštitu starijih žena od nasilja i prezentaciju rezultata o nasilju nad starijim ženama 65-74 godina starosti.

Ovaj deo istraživanja realizovan je zahvaljujući podacima iz 2018. godine i ljubaznosti OEBS, uzorkom je bilo obuhvaćeno 448 žena starih 65-74 godine. Više od polovine žena u Srbiji iskusilo je bar neki oblik rodno zasnovanog nasilja tokom života. Među ženama starim 65-74 godine 55,4% je iskusilo neki oblik rodno zasnovanog nasilja od navršenih 15 godina, dok je u godinu dana koje su prethodile istraživanju takvo iskustvo imalo 16% žena ove dobi.

Kvalitativni deo istraživanja odnosi se na rezultate 17 fokus grupa sa ženama svih generacija iz Beograda, Sombora, Pančeva i Pirota i 40 intervjua sa socijalnim radnicima kao i sa zaposlenima i volonterima iz Crvenog krsta Srbije.

Nasilje nad starijim ženama je problem koji je potrebno rešiti i na teorijskom i na praktičnom nivou. Jedan od nedostataka leži upravo u činjenici da se proučavanje ovog fenomena često nalazi na „ničijoj zemlji“ da može da spada u nasilje nad ženama, ali i u nasilje nad starijima. I upravo iz tog razloga često se suočavamo sa situacijom nedostatka podataka o nasilju nad starijim ženama u istraživanjima koja se bave nasiljem nad ženama. Često se nasilje u porodici smatra problemom mlađih osoba. Većina kampanja usredsređena je na pitanja koja pogađaju mlađe žene - pa se često koriste i mlađi modeli da povećaju svest o porodičnom nasilju. Međutim, istraživanja pokazuju da nasilje nad ženama ne prestaje kako one stare, jednostavno ovo nasilje postaje manje vidljivo.