Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

1. oktobar – Međunarodni dan starijih osoba


30.09.2019

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima starijih žena i muškaraca.

Tema ovogodišnje kampanje “Ka jednakosti u starijem dobu” je usklađena sa desetim ciljem održivog razvoja koji se odnosi na smanjenje nejednakosti unutar i među zemljama, kroz osnaživanje i promovisanje socijalnog, ekonomskog i političkog uključivanja svih ljudi, bez obzira na godine, pol, invalidnost, rasu, etičku pripadnost, poreklo, religiju, ekonomski ili drugi status.

Slogan je između ostalog i poziva za ravnopravno starenje, a da bi to postigli jedna od vrlo važnih aktivnosti je i borba protiv ejdžizma, starosne diskriminacije, stereotipa i predrasuda.

Praktično ove godine navršava se i tačno pola veka otkada je Robert Batler skovao termin „ejdžizam“ kojim označavamo stereotipe, predrasude i diskriminaciju sa kojima se starije osobe suočavaju u društvu, zajednici ali i svojoj porodici, pa čak, neretko, i u odnosu sa drugim starijim osobama. Zbog toga ovogodišnja kampanja treba između ostalog da podseti da se starije osobe često isključuju, ograničava im se pravo učešća, ignorišu se, smatraju se manje vrednim ili se naprosto tretiraju kao da ni ne postoje zbog svojih godina. Na svim društvenim nivoima se neretko prave pojednostavljene pretpostavke o starijima, njihovim kapacitetima i potrebama, koje ne odgovaraju stvarnosti i negativno utiču na kvalitet njihovog života. Ove predrasude podrazumevaju da su starije osobe nužno mentalno i fizički manje sposobne od drugih i da se uvek moraju oslanjati na druge u svemu što rade. Rezultat ovakvih – pogrešnih – pretpostavki su diskriminatorske prakse i faktička neravnopravnost sa kojom se starije osobe suočavaju u društvu. Ejdžizam se tako ispoljava u pristupu tržištu rada, uslugama zdravstvene zaštite, bankarskim uslugama, ali i unutar samih porodica starijih. Neke od posledica su obavezno penzionisanje u određenim godinama, zlostavljanje starijih, često od strane osoba zaduženih da im pruže negu, ali i ignorisanje populacije starijih u prikupljanju demografskih podataka što dovodi do toga da se strategije i javne politike zasnivaju na netačnim, nepotpunim informacijama i ne odgovaraju potrebama i kapacitetima velikog i stalno rastućeg dela populacije.

Vlade širom sveta trebalo bi da se pripreme za ekonomske i društvene promene povezane sa starenjem stanovništva i sa tim u vezi važno je posmatrati starenje sa pozicije razvoja uključujući i postizanje Ciljeva održivog razvoja navedenih u Agendi 2030. Starenje stanovništva je važno sa stanovišta cilja o iskorenjivanju siromaštva, obezbeđivanju uslova za zdrav život i blagostanje za sve generacije, promovisanju ravnopravnosti polova kroz ceo životni ciklus i puno i produktivno zapošljavanje. Potrebno je smanjiti nejednakosti između i unutar zemalja, ali stvarati i naselja koja su inkluzivna, sigurna, otporna i održiva. 

 

Ovogodišnja kampanja ima za cilj:

  • Skretanje pažnje na postojanje nejednakosti u starijem životnom dobu, kao posledice akumuliranih  nejednakosti tokom života. 

Naime, osobe koje na početku života imaju više mogućnosti i resursa imaju znatno veće šanse  da postanu starije osobe sa boljim kvalitetom života. Sa druge strane, osobe koje potiču iz porodica niskog socioekonomskog statusa, imaju manje šanse da se obrazuju i suočavaju se sa različitim stresorima, što dovodi do sve većih socijalnih i ekonomskih nepovoljnosti u kasnijem životu. U starijem dobu, ove se nejednakosti akumuliraju.

  • Razumevanje važnosti hitnog suočavanja sa postojećim nejednakostima i važnost sprečavanja budućih nejednakosti povezanih sa starenjem.
  • Razumevanje važnost istraživanja društvenih promena u kontekstu životnog toka: celoživotno učenje, proaktivna i prilagodljiva politika zapošljavanja, socijalna zaštita i univerzalno zdravstveno osiguranje.
  • Razumevanje važnosti uvažavanja primera dobre prakse i preporuka zasnovanih na dokazima, u smanjenju nejednakosti i promeni stereotipa vezanih za starenje.
  • Promovisanje doprinosa starijih u porodici i društvu.

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba Crveni krst Srbije obeležiće velikim brojem zdravstveno-preventivnih aktivnosti na teritoriji čitave Srbije od predavanja, tribina, okruglih stolova, sportskih događaja, bazara zdravlja i mnogih drugih aktivnosti. Jedna od aktivnosti biće i anketiranje građana na temu ejdžizma i koliko je ovaj fenomen prisutan u našem društvu.