Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Drugi deo statutarnih sastanaka Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca


24.06.2022

Savet delegata, drugi deo statutarnih sastanaka Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, održan je u Ženevi, 22. i 23. juna 2022. godine. Usvojena su značajna dokumenta koja doprinose efikasnijem humanitarnom odgovoru putem  jačanja koordinacije i saradnje sastavnih delova Pokreta Crvenog krsta i Crvneog polumeseca. Posebno je značajno usvajanje Rezolucije o  koordinaciji sastavnih delova Pokreta za ostvarivanje kolektivnog odgovora (Seviljski sporazum 2.0).

Takođe su razmatrane rezolucije u vezi sa klimatskim promenama, zaštiti humanitarnih podataka, plan akcije u vezi eleiminacije nuklearnog naoružanja i humanitarnim posledicama ratovanja u urbanim sredinama.