Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

KEP 3 projekat „Unapređenje veština smanjenja rizika od katastrofalnih događaja i praksi kojima se gradi otpornost“


20.05.2019

Crveni krst Srbije već tri godine realizuje projekat pod nazivom „Unapređenje veština smanjenja rizika od katastrofalnih događaja i praksi kojima se gradi otpornost“.U pitanju je međunarodni projekat kojim kordinira Institut za javno zdravlje Italije, a u projekat su uključeni Instituti za javno zdravlje Srbije, Albanije, Crne Gore i Severne Makedonije, kao i Crveni krst Srbije. U četvrtak 16 maja u velikoj sali Crvenog krsta Srbije održana je završna konferencija na kojoj je predstavljena važna komponenta projekta koja se odnosila na razvijanje modula za obuku, pa je svaki Institut za javno zdravlje imao zadatak da razvije po jedan modul kao platformu za edukaciju koja bi u narednom periodu mogla da postane deo obuka.

Drugi praktičan deo projekta realizovan je 17. maja 2019. godine u Mladenovcu gde je u magacinu Crvenog krsta Srbije održana pokazna vežba, sa ciljem unapređenja znanja i veština u odgovoru na javnozdravstvene izazove tokom nesreća.

Zadatak Crvenog krsta Srbije bio je i da Institutima za javno zdravlje iz regiona pruži praktičnu obuku kroz simulaciju odgovora na prirodnu nepogodu koja je obuhvatila evakuaciju stanovništva, postavljanje šatorskog naselja, distribuciju hrane kao i održavanje higijene u šatorskom naselju. Tokom simulacije predstavnici Instituta iz regiona i iz Srbije mogli su da postave pitanja, kao i da daju svoje sugestije i predloge za unapređenje javno zdravstvenog odgovora u nesrećama.

Ova obuka još jednom je pokazala značaj učenja praktičnih veština i značaj simulacije, ali je takođe još jednom potvrdila i činjenicu da je Crveni krst Srbije jedan od lidera u regionu u ovoj oblasti i da poseduje  iskustvo koje je od velikog značaja za planiranje odgovora na nesreću. U radu Crvenog krsta Srbije prevencija javno-zdravstvenih rizika i partnerstva sa različitim institucijama predstavlja važan deo uspeha našeg Nacionalnog društva. Projekat su u Crvenom krstu Srbije koordinirali Nataša Todorović i dr Milutin Vračević.