Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

KONFERENCIJA „MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST IZMEĐU PORODICE I DRŽAVE“


06.11.2019

Konferencija će se održati u četvrtak 7. novembra 2019. godine, sa početkom u 10 časova u Crvenom krstu Srbije, Beograd, Simina 19, u Svečanoj sali na prvom spratu. Na konferenciji „Međugeneracijska solidarnost između porodice i države“ će biti predstavljeni rezultati tri istraživanja koja su sprovedena u toku 2019. godine.

Konferencija predstavlja deo projekta koji su realizovali Crveni krst Srbije, organizacije Help Net i Centar za odgovornu akciju uz podršku Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavice Đukić Dejanović. Cilj ovih istraživanja bio je da se istraži odnos i veze među generacijama u različitim okruženjima i kontekstima, ali takođe i da se istraže potrebe i problemi neformalnih negovatelja. Rezultati ovih istraživanja treba da posluže kao smernice za formulisanje preporuka za unapređenje javnih politika i dizajniranje usluga koje su prilagođene potrebama porodica i svih generacija, sa druge strane rezultati istraživanja treba da posluže za promovisanje jednakih mogućnosti za sve generacije i njihovo učestvovanje u društvu.

Istraživanje “Međugeneracijska solidarnost između porodice i države” sprovedeno je tokom juna i jula meseca 2019. godine u petnaest opština u Republici Srbiji. Sprovedeno je putem ankete “licem u lice” i bilo je anonimno, ispitanici su mogli da odustanu od anketiranja u svakom trenutku. U istraživanju je učestvovalo 1.423 osobe različitih generacija iz sledećih gradova i opština: Inđija, Knjaževac, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Loznica, Niš, Palilula (Beograd), Pančevo, Pirot, Plandište, Požarevac, Sombor, Vračer (Beograd) i Vrbas.

Najveći broj ispitanika (82%) navodi emotivnu bliskost i 79% dobar kvalitet komunikacije s decom. Na primer, pružanje emocionalne podrške je skoro identično u oba smera (66,9% odrasle dece je pruža svojim roditeljima, a 64,4% je dobija od njih). Posebno treba naglasiti da u pružanju finansijske podrške znatno više odrasle dece nju dobija od svojih roditelja (46,7%) nego što je daje (36,2%) a što ukazuje na netačnost predrasude da starije osobe predstavljaju ekonomsko opterećenje za svoje porodice i za društvo.

U istraživanju “Starenje i međugeneracijska solidarnost u institucionalnom smeštaju” ispitano je 373 ispitanika, 309 ispitanika iz državnih domova i 64 ispitanika iz privatnih domova. Najstariji ispitanik imao je 96 godina. Velika većina korisnika domova za starije kao razlog prelaska u dom navodi nemogućnost da žive sami (49,7%), iznenadnu bolest (17,3%) i želju da se ne bude na teretu svojoj deci (21,2%). Kod nalaza koji se odnose na kvalitet života korisnika, važno je uočiti vezu između kvaliteta života i socijalnih odnosa sa porodicom i prijateljima.

Treće istraživanje “Unapređenje položaja neformalnih negovatelja u Republici Srbiji” odnosilo se na detektovanje potreba i problema sa kojima se neformalni negovatelji suočavaju. U istraživanju je učestvovalo ukupno 352 osobe koje su se identifikovale kao neformalni negovatelji. Neformalni negovatelji/ce su najčešće negovali svoje najbliže krvne srodnike: svoje roditelje (38.6%) ili decu (13.4%), kao i svoje supružnike (15.6%).

Na konferenciji će biti predstavljen i vodič za neformalne negovatelje “Ja, neformalni negovatelj”, koji sadrži kratke savete za neformalne negovatelje kako da što kvalitetnije brinu o osobi koju neguju, ali i kako da se brinu o sebi i o sopstvenom zdravlju.