Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Međunarodna obuka “Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom”


10.11.2023

U okviru projekta “ Ublažavanje efekata i posledica COVID-19 na najugroženije u društvu sa posebnim fokusom na starije ljude (ACCOP)” 8 & 9. novembra 2023. godine u organizaciji Crvenog krsta Srbije održana međunarodna obuka koja se ticala Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Obuku je držala Ljupka Mihajlovska iz Saveta za pristupačnost Srbije. Treningu je prisustvovala 21 osoba, a prisutne je pozdravio Manuel Aigner, ataše Federalnog Ministarstva za socijalnu sigurnost, zdravlje i zaštitu potrošača i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.

Ciljevi treninga bili su:

  • Da učesnici razumeju zašto postoji Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD) i kako je ona povezana sa drugim instrumentima o ljudskim pravima
  • Da nauče o procesu izrade UNCRPD-a i uključenosti organizacija civilnog društva (OCD)
  • Da se upoznaju sa strukturom i sadržajem Konvencije, posebno sa člancima i merama koji se odnose na nasilje i prevenciju nasilja.
  • Da se upoznaju sa preporukama datim državama članicama Austrije, Gruzije i Severne Makedonije.
  • Da se učesnici motivišu za uključivanje u praktičnu diskusiju o iskustvima sa diskriminacijom osoba sa invaliditetom i da prepoznaju dalje izazove koji se odnose na rad sa osobama sa invaliditetom u organizacijama civilnog društva.