Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

NACIONALNI TIM ZA DELOVANJE U NESREĆAMA CRVENOG KRSTA SRBIJE NA ZADATKU U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA


08.06.2019

Nacionalni tim za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Srbije od 24 člana u prethodnih 48 sati boravio je u Lučanima i Kraljevu sa zadatkom dodatne pomoći i operativne podrške organizacijama Crvenog krsta Lučani i Crvenog krsta Kraljevo.

Tim od 7 članova u Lučanima realizovao je zadatke brze procene potreba ugroženog stanovništva u poplavljenima naseljima obuhvativši procenom 147 domaćinstava.

Tim od 17 članova i dalje se nalazi u Kraljevu i nastavlja da realizuje zadatke ispumpavanja vode iz dvorišta i objekata, dezinfikovanja objekata i postavljanja i puštanja u rad sušilica za isušivanje unutrašnjih zidova kuća.

U prethodnih 24 sata realizovano je ispumpavanje 1.714.750 litara vode na 4 lokacije u Kraljevu u saradnji sa JKP ''Vodovod'' i Vatrogasno spasilačkom jedinicom i dezinfikovano je 976 m2 u 10 domaćinstava na 2 lokacije.