Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Obeležen Međunarodni dan porodice


20.05.2019

U Palati Srbije povodom Međunarodnog dana porodice 15. maja održan je okrugli sto pod nazivom “Starenje i međugeneracijska solidarnost: stari i novi izazovi”. Ove godine poseban akcenat je stavljen na klimatske promene i na Cilj održivog razvoja broj 13. Okrugli sto su organizovali Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Crveni krst Srbije i UNFPA. Cilj okruglog stola bio je da se istakne značaj porodice, kao i značaj međugeneracijske solidarnosti, da se istaknu izazovi i skrene pažnja na primere dobre prakse.

Ministarka prof. dr Đukić Dejanović pored ostalog istakla je primere dobre prakse koji se realizuju kroz različite projekte u lokalnim zajednicama i svakako potrebu da svaka lokalna zajednica prepozna doprinos svih generacija i omogući svim generacijama da razviju svoj puni potencijal. Marija Raković iz UNFPA govorila je o značaju međugeneracijske saradnje za razvoj jednog društva, a Emila Spasojević iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti istakla je podatke iz istraživanja koja je poverenica radila sa Crvenim krstom Srbije i koja predstavljaju značajan doprinos u razumevanju položaja starijih osoba u društvu.

U ime Crvenog krsta Srbije govorila je Nataša Todorović, psiholog i ekspert u ovoj oblasti, ističući činjenicu da je za razvoj solidarnog društva važno da što više promovišemo pozitivne primere, da solidarne osobe moraju da postanu naši heroji. I naravno uvek moramo da imamo na umu da ukoliko diskriminišemo nekog na osnovu godina, mi u stvari diskriminišemo sebe u budućnosti, a da diskriminišući mlade mi zaboravljamo kakvi smo mi bili kao mlade osobe. Solidarno društvo je društvo u kome postoji razumevanje, tolerancija i odgovornost svih generacija. Što se tiče klimatskih promena i posledica koje one izazivaju, važno je imati na umu dve stvari, a to je da starije osobe mogu biti grupa koja je u riziku kada do neke krize dođe, ali i da su grupa koja predstavlja naš resurs u znanju kada je reč o pripremi i odgovoru na krizu i tu je neophodno da nađemo balans kako bismo bili efikasni.