Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Obuka studenata Fakulteta političkih nauka BU


23.10.2023

Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima održana je obuka studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu o potrebi blagovremene identifikacije osoba koje su u riziku od ulaska u lanac trgovine ljudima.

Bile su istaknute ključne poruke o merama borbe protiv ovog društvenog problema, kao i uloga i značaj profesionalaca koji mogu doći u kontakt sa potencijalnom žrtvom kako bi se ona pravovremeno identifikovala i kako bi joj bila pružena adekvatna pomoć i zaštita.

Studentima su se ovom prilikom obratile i obuku održale Jelena Anđelić, koordinatorka programa borbe protiv trgovine ljudima i Sanja Savić, sručna saradnica Centra za zažtitu žrtava trgovine ljudima.

Suzana Mihajlović, docentkinja i Danijela Pavlović, asistentkinja Fakulteta političkih nauka, istakle su značaj saradnje Crvenog krsta Srbije i Fakulteta političkih nauka u osnaživanju studenata i njihovom podsticanju na suzbijanje negativnih društvenih pojava I trgovine ljudima.