Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Od danas Ugovor o zabrani nuklearnog oružja


22.01.2021

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca pozdravlja danas stupanje na snagu prvog instrumenta međunarodnog humanitarnog prava koji uključuje odredbe koje pomažu u rešavanju katastrofalnih humanitarnih posledica upotrebe i ispitivanja nuklearnog oružja.

 Ugovor o zabrani nuklearnog oružja izričito i nedvosmisleno zabranjuje upotrebu, pretnju upotrebom, razvoj, proizvodnju, ispitivanje i skladištenje nuklearnog oružja i obavezuje sve države potpisnice da nikome ne pomažu i ne podstiču na bilo koji način da se bavi bilo kojom aktivnošću zabranjenom Ugovorom.

 „Ovo danas je pobeda čovečanstva. Ovaj ugovor - rezultat više od 75 godina rada - šalje jasan signal da je nuklearno oružje neprihvatljivo sa moralne, humanitarne i sada pravne tačke gledišta. Pokreće još veću pravnu barijeru i još veću stigmatizaciju nuklearnih bojevih glava. Omogućava nam da svet koji je oslobođen od ovog nehumanog oružja zamislimo kao dostižan cilj “, rekao je Piter Majer, predsednik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK).

Lideri Crvenog krsta i Crvenog polumeseca pozdravljaju stupanje na snagu Ugovora o zabrani nuklearnog naoružanja  i pozdravljaju 51 državu čija podrška Ugovoru jasno pokazuje njihovo odbijanje da prihvate nuklearno oružje kao neizbežni deo međunarodne bezbednosne arhitekture. Oni pozivaju druge svetske lidere, uključujući i one nuklearno naoružanih država, da slede primer i pridruže se putu ka svetu bez nuklearnog oružja, u skladu sa dugogodišnjim međunarodnim obavezama, posebno onim prema Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja.

Frančesko Roka, predsednik Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC), rekao je: „Stupanje na snagu ovog instrumenta međunarodnog humanitarnog prava predstavlja dobrodošao i snažan podsetnik da, uprkos trenutnim globalnim tenzijama, mogu se prevazići čak i najveći i najukorenjeniji izazovi, u pravom duhu multilateralizma. Treba se pozvati na ovu sposobnost efikasnog ujedinjavanja i koordinacije naše akcije dok se borimo sa drugim globalnim, smrtonosnim izazovima “.

Ugovor obavezuje države da pružaju pomoć, uključujući medicinsku negu, rehabilitaciju i psihološku podršku žrtvama pod njihovom jurisdikcijom bez diskriminacije i obezbede njihovo socijalno-ekonomsko uključivanje. Takođe zahteva da države očiste područja kontaminirana nuklearnom upotrebom ili ispitivanjem.

„Ugovor je revolucionarni korak u rešavanju nasleđa razaranja izazvanog ovim oružjem. Ubedljivi dokazi patnje i razaranja izazvanih nuklearnim oružjem i pretnje koja njihova upotreba može predstavljati opstanku čovečanstva čine pokušaje opravdanja njihove upotrebe ili pukog postojanja neodrživim. Teško je zamisliti da bi se ovo oružje ikada moglo koristiti u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom “, rekao je gospodin Maurer.

 Ugovor stupa na snagu dok je svet  svedok onoga što se dešava kada sistem javnog zdravstva ima ogroman broj pacijenata.  Potrebe stvorene nuklearnom detonacijom onemogućile bi svaki značajan zdravstveni odgovor. Nijedan zdravstveni sistem, nijedna vlada i nijedna organizacija za pružanje pomoći nije sposobna da adekvatno odgovori na zdravstvene i druge potrebe koje bi izazvala nuklearna eksplozija.

Usvajanje agresivnijih politika nuklearnog naoružanja od strane država s nuklearnim oružjem i kontinuirana modernizacija nuklearnog oružja sve je više zabrinjavajuća i  upućuje na sve veći rizik od upotrebe nuklearnog oružja. Zbog toga je neophodno da sada delujemo kako bismo sprečili da se uopšte dogodi nuklearna detonacija, uklanjanjem svake upotrebe i ispitivanja nuklearnog oružja.

Države potpisnice, koje će imati prvi sastanak tokom 2021. godine, sada moraju da obezbede vernu primenu odredbi Ugovora i promovišu njegovo pridržavanje.

„Ugovor svakom od nas postavlja zaista jednostavno pitanje: Da li želimo da nuklearno oružje bude zabranjeno ili ne? Spremni smo, zajedno sa našim nacionalnim društvima Crvenog krsta Crvenog polumeseca, da pojačamo napore na postizanju što šireg pridržavanja Ugovora i insistiramo na njegovoj viziji kolektivne bezbednosti. Stupanje na snagu Ugovora o nuklearnoj zabrani početak je, a ne kraj naših napora “, rekao je Frančesko Roka.