Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Poštovanje međunarodnog humanitarnog prava humanitarni je imperativ


23.10.2023

Crveni krst Srbije izražava duboku zabrinutost zbog oružanih sukoba na Bliskom Istoku.

Hiljade ljudi je izgubilo život, hiljade su ranjene i raseljene, humanitarne potrebe su ogromne.

Crveni krst Srbije pridružuje se apelima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca upućenim stranama u sukobu naglašavajući da se odredbe međunarodnog humanitarnog prava moraju poštovati. 

Bezbednost civila, zdravstvenih i humanitarnih radnika mora biti prioritet kako bi se pogođenom stanovništvu pružila neophodna humanitarna pomoć.