Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Pomoć Crvenog krsta Srbije za stanovništvo ugroženo poplavama


27.06.2020

Crveni krst Srbije upućuje danas, 27. juna 2020. godine 6,1 tonu pomoći  za  stanovništvo pogođeno poplavama na području Arilja, Lučana, Osečine, Ivanjice, Koceljeva, Kosjerića, Majdanpeka, Požege, Čačka i Gornjeg Milanovca.

Pomoć se sastoji od:

  • 40 setova za higijensko čišćenje kuća sa uputstvom za čišćenje kuća nakon poplava,
  • 220 pari gumenih čizama,
  • 220 kanti za vodu,
  • 150 porodičnih paketa konzervirane hrane (supe, pašteta, mesni narezak, konzerve ribe),
  • 200 kišnih kabanica,
  • 55 sušilica
  • 110 porodičnih higijenskih paketa,
  • 100 litara flaširane vode i
  • 15 rezervoara za snabdevanje građana vodom za piće kapaciteta 22.500 lit.

Raspodelu humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu realizovaće organizacije Crvenog krsta u opštinama koje su pogođene poplavama.

Nacionalni mobilni tehnički tim za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Srbije danas u Prokuplju izvršava zadatke dezinfikovanja stambenih objekata i dvorišta koja su nakon povlačenja i crpljenja vode sa poplavljenih površina očišćena od mulja, otpada i prljavštine kako bi se pristupilo sušenju objekata.

Od početka poplava, Crveni krst Srbije i operativne organizacije Crvenog krsta u opštinama i gradovima distribuirale su više od 23.700 kg pomoći za 684 najugroženijih porodica u devetnaest opština koje su postradale od poplava, kao i ukupno 111 uređaja za sušenje vlažnih zidova.

Crveni krst Srbije će nastaviti da dostavlja pomoć stanovništvu koje je postradalo od poplava u skladu sa potrebama korisnika i svojim mogućnostima.