Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Pomoć Crvenog krsta Srbije za stanovništvo ugroženo poplavama


26.06.2020

Crveni krst Srbije upućuje danas, 26. juna 2020. godine 8,1 tona pomoći  za  stanovništvo pogođeno poplavama na području Prokuplja, Doljevca, Blaca, Žitorađe, Kuršumlije, Kruševca i Despotovca.

Pomoć se sastoji od:

  • 150 setova za higijensko čišćenje kuća sa uputstvom za čišćenje kuća nakon poplava,
  • 688 pari gumenih čizama,
  • 150 kanti za vodu,
  • 300 porodičnih paketa konzervirane hrane (supe, pašteta, mesni narezak, konzerve ribe),
  • 216 kišnih kabanica,
  • 29 sušilica
  • 134 porodičnih higijenskih paketa i
  • 2.100 litara flaširane vode.

Raspodelu humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu realizovaće organizacije Crvenog krsta u opštinama koje su pogođene poplavama.

Nacionalni mobilni tehnički tim za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Srbije upućen je danas u Prokuplje sa dodatnom opremom (pumpama za ispumpavanje vode, sredstvima za dezinfekciju) sa ciljem pružanja podrške organizaciji Crvenog krsta Prokuplje u izvršavanju zadataka dezinfikovanja.

Od početka poplava, Crveni krst Srbije i operativne organizacije Crvenog krsta u opštinama i gradovima distribuirale su više od 17.600 kg pomoći za 534 najugroženijih porodica u jedanaest opština koje su postradale od poplava.

Crveni krst Srbije će nastaviti da dostavlja pomoć stanovništvu koje je postradalo od poplava u skladu sa potrebama korisnika i svojim mogućnostima.