Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Poseta migrantskom centru u Bogovađi


03.10.2019

Danas je realizovana druga poseta migrantskom centru, ovoga puta  u Bogovađi, studenata novinarstva koji će pisati članke i reportaže  sa ciljem upoznavanja i razumevanja života i humanitarnih potreba migranata.

Predavanja o vrednostima koje zastupa Crveni krst, kao i o prevenciji trgovine ljudima redovne su aktivnosti koje se sa migrantima sprovode a student su imali prilike da i sami saznaju više o ovim temama.