Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Psihosocijalna podrška u nesrećama – obuka


26.09.2019

U okviru jačanja kapaciteta Crvenog krsta Srbije za pružanje psihosocijalne podrške u nesrećama u periodu od 26. do 28. avgusta 2019. godine organizovana je edukacija za devetnaestoro zaposlenih i volontera, a u trening-centru u Mitrovom Polju. Ova trodnevna obuka obuhvatila je predavanja i interaktivni rad po grupama, kao i simulacije nesreća. Učesnici su mogli da nauče šta je krizni/ kritični/ vanredni događaj, koji su efekti kriznog događaja i koje su psihosocijalne reakcije ljudi koji su doživeli kriznu situaciju. Takođe su obrađeni osnovni principi komunikacije i planiranje implementacije. Organizovane su i dve simulacije od kojih se jedna odnosila na poplavu a druga na prinudno sletanje aviona. U narednom periodu Crveni krst Srbije će nastaviti sa jačanjem svojih kapaciteta za pružanje psihosocijalne poruke.