Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

„SVAKO IMA PRAVO“ - Svetski dan prve pomoći, 14. septembar


14.09.2019

Svetski dan prve pomoći će biti obeležen u subotu 14. septembra.  Organizacije Crvenog krsta širom sveta tom prilikom skreću pažnju na značaj poznavanja prve pomoći  za pojedinca i za društvenu zajednicu.

Svetski dan prve pomoći u 2019 godini skreće pažnju na to da prva pomoć treba da bude dostupna svima, bez obzira na rasu, pol i uzrast, na pripadnost bilo kom društvenom sloju ili grupi.  U prvoj pomoći ne sme biti diskriminacije, ne sme biti marginalizovanih grupa, ne sme biti nevidljivih i zaboravljenih kategorija ljudi u društvu.

Svako od nas može biti u prilici da mu je potrebna prva pomoć. U isto vreme svako od nas može da nauči da pruži prvu pomoć.  Nisu  potrebni ni čarobni štapić, ni supermoći da biste postali nečiji heroj. Potrebni su samo znanje i odvažnost da ga primenite u trenutku kada je potrebno.

U Srbiji postoje pozitivna zakonska rešenja koja regulišu pravo i obavezu građana, organizacija i šire društvene zajednice kada je u pitanju prva pomoć. Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije nalaže da je svaki građanin dužan da  pruži prvu pomoć povređenom ili bolesnom u hitnom slučaju u granicama svojih znanja i mogućnosti. Pravo i obaveza pružanja prve pomoći uređeni su i zakonima koji odnose na bezbednost saobraćaja i bezbednost i zdravlje na radu. Dostupnost prve pomoći neophodna je u svim okolnostima gde je povećan rizik za nastanak povreda.

Organizacije Crvenog krst u gradovima i opštinama u Srbiji će povodom Svetskog dana prve pomoći organizovati:

-           Promotivne aktivnosti na javnom mestu: prikazivanje pružanja prve pomoći i druge aktivnosti u koju bi se uključili građani; 

-           Besplatne obuke za građane, na „dan otvorenih vrata“, kada zaiteresovani građani mogu doći da steknu ili obnove znanja iz prve pomoći uz predavače Crvenog krsta. Na ovaj način činimo dosupnim učenje prve pomoći onim građanima koji za to nemaju zakonsku obavezu (kao što su vozači i zaposlena lica).  Crveni krst Srbije će takođe uvesti tu praksu. Prva u nizu obuka će biti za predstavnike medija koji će se ujedno upoznati i sa idejom kampanje „Svako ima pravo“.

U prvoj polovini 2019. godine Crvenom krstu u Srbiji obučeno je ukuno 20,383 građana. Od toga,  10,628 učenika osnovnih i srednjih škola, 1,983 dece predškolskog uzrasta je pohađalo radionice iz prve pomoći prilagođene ovoj uzrasnoj dobi, 4,612 građana zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, među kojima su i pripadnici stuktura za delovanje u nesrećama i 3,160 kandidata za vozače, koji su pohađali obuku iz prve pomoći, propisanu Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Sledi video prikaz pružanja prve pomoći koje je uradio Referentni centar za edukaciju u prvoj pomoći Međunarodne Federacije Crvenog krsta - animacije pružanja prve pomoći koje izvodi poznati pantomimičar. Video klipove možete preuzeti putem linkova: