Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Svečano otvaranje Centra za negu u zajednici u okviru projekta „Inovantne usluge za starije u lokalnim zajednicama (I-CCC)“


17.12.2021

Svečano otvaranje Centra za negu u zajednici organizovano je 16. decembra 2021. godine u Somboru u okviru projekta „Inovantne usluge za starije u lokalnim zajednicama (I-CCC)“.

Otvaranje Centra je deo projekta koji Crveni krst Srbije od novembra 2020. godine sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom a uz podršku Evropske unije i Austrijske razvojne agencije.

Na svečanom otvaranju je predstavljen prostor u kome će boraviti starije osobe, kao i aktivnosti koje će im biti dostupne tokom boravka u Centru. Cilj Centra je da unapredi položaj starijih osoba u zajednici, kao i neformalnih negovatelja (pretežno članova porodice) koji će moći da organizuju vreme na kvalitetniji način. Poseban akcenat u svim aktivnostima planiranim u ovom projektu je na starijim osobama koje boluju od demencije, te na neformalnim negovateljima koji brinu o tim osobama.

Aktivnosti koje će pružati Centar obuhvataju: edukacije neformalnih negovatelja, edukacije starijih, radionice heklanja, slikanja i izrada ručnih radova za starije osobe, biblioteka i prostor sa računarima gde će starije osobe moći da uče i razvijaju lične informatičke veštine.

Na svečanom otvaranju govorili su: Dušanka Golubović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Slavica Milojević, Republički zavod sa socijalnu zaštitu; Nataša Todorović, stručni saradnik Crvenog krsta Srbije; Ljiljana Tica, zamenica gradonačelnika Sombora.

Dušanka Golubović je istakla da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastavlja politiku deinstitucionalizacije, što dovodi do poboljšanja odgovora na potrebe pojedinca unutar njegovog okruženja. Politika što kvalitetnije pomoći pojedincu unutar zajednice se mora bazirati na razvoju različitih usluga u zajednici, a Centar je dobar primer takve inovantne usluge i u smislu toga da će delovati afirmativno na druge jedinice lokalne samouprave.

Nataša Todorović je istakla da je Centar jedna od aktivnosti koja se realizuje u Pirotu i Somboru. Pored Centra, projekat unosi nove tehnologije i nove pristupe prema osobama kod kojih je dijagnostifikovana demencija, ali i prema porodicama čiji član ima demenciju. Dementne osobe su isključene iz društvu, a porodice dementnih osoba su pod velikim pritiskom. U narednom periodu će se sa starijim osobama sa demencijom raditi kognitivne vežbe preko tableta i kroz vreme će biti praćeno na koji način ovakve vežbe mogu usporavati razvoj demencije, zaključila je Nataša Todorović.

Ljiljana Tica je istakla da grad ima veoma dobru saradnju sa Crvenim krstom Sombora, ali i sa drugim organizacijama i institucijama koje se bave ovom temom. Pored veoma dobre saradnje na lokalnom nivou, projekti kakav je „Inovantne usluge za starije u lokalnim zajednicama (I-CCC)“ su veoma značajni i veoma je važno što je Sombor deo takvih projektnih aktivnosti.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, procenjuje se da u Evropi trenutno od demencije pati oko 10 miliona ljudi, dok se smatra da se broj osoba sa demencijom udvostručiti do 2030. godine. U Srbiji se procenjuje da oko 140 hiljada ljudi boluje od demencije. Imajući u vidu da je ova grupa ljudi pod velikim rizikom od društvene marginalizacije, zlostavljanja i neadekvatnog negovanja,  usluge koje će biti realizovane u okviru projekta obuhvataju i kućne posete osobama sa demencijom ali i pružanje podrške kroz jednostavne aktivnosti i preventivne mere. Jedan element ove podrške su kognitivne vežbe za osobe sa dijagnostikovanom demencijom u cilju usporavanja toka bolesti. Obučeni volonteri posećivaće starije osobe sa demencijom najmanje jednom nedeljno i pored psihosocijalne i praktične podrške imaće redovne kognitivne vežbe na tabletima koje je razvio Istraživački institut Joanneum iz Austrije.