Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

SVETSKI DAN PRVE POMOĆI


04.09.2023

U susret Svetskom danu prve pomoći, dobra je prilika podsetiti se korisnih, a jednostavnih postupaka kojima možemo spasiti ljudski život ili umanjiti posledice povrede ili zdravstvene tegobe.

Svakodnevni život nosi brojne izazove. Neretko smo dovedeni u situaciju da se zateknemo kraj osobe koja je pala u nesvest, naiđemo na saobraćajnu nezgodu sa pešakom koga je oborio auto, da se posečemo oštricom noža, pomažemo uplakanom detetu koje se opeklo ili  komšiji koji je pao u berbi voća. Svaka od ovih okolnosti zahteva malo znanja, pribranosti i spretnosti da se pruži prva pomoć.

Najbolje je veštine prve pomoći učiti na praktičnoj obuci sa instruktorom. Pored toga, veoma je korisno povremeno usvajati nova znanja ili se podsetiti naučenog  koristeći literaturu, video snimke, aplikacije za mobilni telefon ili druge digitalne alate. Na taj način znanja možemo usavršavati uvek kada nam se za to ukaže prilika.

Neka upravo ovaj dan bude jedna od tih prilika. Pogledajte kratka video uputstva kako da pružite prvu pomoć u nekim tipičnim okolnostima negoda.

Kako postupiti sa osobom koja je bez svesti? Kada posumnjati na srčani zastoj i na koji način započeti mere oživljavanja dok ne stigne Hitna pomoć? Zbog čega je važno brzo reagovati i zašto prvi minuti mogu biti odlučujući za dalju sudbinu ljudi koje zadesi ovo kritično stanje?

Video 1: Postupak sa osobom bez svesti i mere oživljavanja

Ne mora vas blokirati kada vidite jako krvarenje. Ako savladate postupak prve pomoći bićete spremni da pomognete u ovoj situaciji.

Video 2: Zaustavljanje krvarenja

Kako pružiti prvu pomoć kod naglo nastalih zdravstenih tegoba?  Kako napraviti razliku između pojednih stanja i primeniiti odgovarajuće mere.

Video 3-  Prva pomoć kod srčanih tegoba i sumnje na moždani udar

Padovi sa visine su najčešći uzrok povreda kičme. Kako postupiti u ovim prilikama, koje su radnje neophodne, a šta treba izbegavati?

Video 4: Prva pomoć kod sumnje na povredu kičme

Kako pružiti prvu pomoć kod alergijskih reakcija? Šta činiti kada alergijska reakcija postaje hitno stanje?

Video 5: Prva pomoć kod sumnje na alergijsku reakciju

Postupci prve pomoći su veoma jednostavni. Oni su zasnovani na naučnim dokazima i stavovima medicinske struke. Potpuno su  bezbedni za osobu koja pruža pomoć i kojoj se pomoć pruža. Zato budite odlučni da ih naučite i primenite u odgovarajućim okolnostima.

Ukoliko želite da proverite svoje znanje prve pomoći,  mini kvizu možete pristupiti putem linka: 

https://forms.gle/Fb8nABTWJr5KY28o8

Da biste praktično savladali prikazane veštine i unapredili svoje znanje iz prve pomoći obratite se Vama najbližoj organizaciji Crvenog krsta.

Preuzmite aplikaciju za mobilni telefon PRVA POMOĆ koju je izradio Crveni krst Beograd. Ova aplikacija može biti veoma koristan podsetnik svih naučenih veština prve pomoći.