Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Uputstvo namenjeno domovima za starije u toku epidemije virusa korona COVID-19Ovo upustvo nastalo je na osnovu iskustva iz Kine, Koreje i Japana u toku epidemije virusa COVID-19. Dokument daje uputstva i savete za domove za starije.

Virus korona COVID - 19 je nova bolest koja predstavlja specifičn rizik za starije osobe. Početno istraživanje u Kini koje je zasnovano na preko 44.000 slučajeva, pokazalo je stopu smrtnosti od 2,3% za opštu populaciju, povećavajući se na 8% kod osoba starih između 70 i 79 godina i gotovo 15% kod osoba starosti od 80 i više godina.

Da stariije osobe spadaju u rizičnu kategoriju, znamo od samog početka epidemije. Međutim neke starije osobe spadaju u posebno rizičnu grupu, a to su starije osobe koje žive u domovima za stare, pa treba preduzeti neophodne korake da bi se smanjio rizik od bolesti u ovoj populaciji i da bi se obezbedio potreban nivo podrške i nege, odnosno da bi se osiguralo parvo na zdravlje i parvo na život.

Potrebno je zapamtiti: COVID-19 izaziva ozbiljno obolenje ali postoje stvari koje možemo preduzeti da zaštitimo sebe i druge. Mere predostrožnosti I zaštite od viruca su esencijalne, nema mesta panici, ali ima mesta oprezu i odgovornosti.

Zaposleni u domovima takođe moraju da imaju potrebnu podršku kao i informacije da bi zaštitili sebe i starije osobe korisnike domova.

Ovaj dokument daje uputstva koja se odnose na:

  1. Lično ponašanje
  2. Aktivnosti unutar samog doma
  3. Interakcije sa spoljašnjim okruženjem
  4. Odgovornosti uprave
  5. Predložene aktivnosti u slučaju infekcije virusom.