Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Instrukcije za dinarske uplate


 

Ako želite da budete donator za realizaciju programa Crvenog krsta Srbije, to možete učiniti puplatom na tekući račun:

 

Dinarski račun Crvenog krsta Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd

205-205818-39

 

Zahvaljujemo Vam se na Vašoj iskazanoj nameri i plemenitoj želji da pomognete humanitarne akcije Crvenog krsta Srbije.