Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

BRIGA I NEGA ZA STARIJE OSOBE U LOKALNOJ ZAJEDNICI (1)


Ovaj komplet alatki je jedan od rezultata projekta „Briga za starije u lokalnoj zajednici“ koga je finansijski podržao Program socijalne transformacije (MATRA) holandskog Ministarstva spoljnih poslova, a koga su implementirali fondacija YANOS Public Health i fondacija Wonen, obe iz Holandije, kao i Crveni krst Srbije. Cilj projekta je da se doprinese uspostavljanju održivog sistema brige koji će pružati usluge i odgovoriti na potrebe starijih osoba u Srbiji.

Ovaj komplet alatki je zasnovan na karakteristikama dnevnih centara za brigu o starijima u Pirotu i Kragujevcu. Opšta iskustva i naučene lekcije sa projekta kao i konkretna iskustva i saznanja stečena kroz obuku i tematske sesije predstavljena su na takav način da informacije budu lako dostupne i upotrebljive u svim drugim krajevima zemlje.

Autori su: Nataša Todorović, Crveni krst Srbije, Milutin Vračević, Crveni krst Srbije, Daina Toleikyte, Holandija, Noelle Oostdam, Holandija, Natascha van Kats-Dernee, Holandija.