Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Lisabonska Ministarska deklaracija o starenju i NVO politička deklaracija


Ministarska konferencija Ujedinjenih nacija o starenju održava se svake pete godine od donošenja Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju 2002. godine. Konferencija ima za cilj pre svega praćenje implementacije Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju i omogućava da se posmatra napredak koje su države članice postigle u poboljšanju položaja starijih osoba u regionu (Evropa, Severna Amerika i centralna Azija) u poslednjih pet godina, ali takođe da se daju preporuke za prioritetne aktivnosti u narednom periodu. Ove godine konferencija je održana u Lisabonu 21. i 22. septembra, a dan ranije održani su Forumi organizacija civilnog društva i istraživača. Konferenciju organizuje Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija (UNECE). Naziv konferencije je bio "Održivo društvo za sva životna doba: prepoznavanje potencijala za duži život".

Forum organizacija civilnog društva usvojio je političku deklaraciju, dok su ministri na konferenciji na kraju usvojili ministarsku deklaraciju. Ove deklaracije će u narednih pet godina biti smernice za kreiranje politika i usluga namenjenih poboljšanju kvaliteta života starijih u UNECE regionu.