Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Psihološka prva pomoć: Vodič za terenske radnike


Psihološka prva pomoć: Vodič za terenske radnike je priručnik urađen od strane Svetske zdravstvene organizacije, War Trauma Foundation i World Vision International. Crveni krst Srbije je preveo ovu publikaciju sa ciljem da pružaoci pomoći adekvatno odgovore na potrebe ugroženog stanovništva i time omoguće lakše prevazilaženje kriza i očuvanje mentalnog zdravlja.

Ovaj vodič obuhvata psihološku prvu pomoć, koja ujedno uključuje i humanu i praktičnu pomoć i podršku ljudima koji su prošli kroz iskustvo kriznog događaja. Napisan je za ljude koji su u poziciji da pomognu onima koje je zadesila nesreća. Vodič je okvir za pružanje podrške ljudima, uz poštovanje njihovog dostojanstva, kulture i svih drugih posebnosti, različitosti i mogućnosti.

Vodič je nastao uz podršku brojnih međunarodnih agencija i predstavlja savremeni stav nauke i međunarodni konsenzus o tome kakvu podršku treba pružiti ljudima u periodu neposredno nakon situacija ekstremnog stresa.