Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Smernice za društvene mreže


Smernice su namenjene organizacijama Crvenog krsta u gradovima i opštinama sa ciljem definisanja osnovnih pravila komunikacije na društvenim mrežama i načina efikasnog i odgovornog korišćenja društvenih mreža, kako bi se adekvatno predstavila organizacija i njeni ciljevi, a u skladu sa mandatom Crvenog krsta.